Refugi de la Guerra Civil

Patrimoni

El refugi de la plaça del Gra, com altres que es coneixen de Figueres, és resultat de les mesures de protecció de la població impulsades per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya (JDPC). Aquestes construccions són conseqüència directa de la nova modalitat bèl·lica introduïda durant la Guerra Civil Espanyola: el bombardeig aeri sistemàtic de nuclis de població de la rereguarda. Per aquesta raó a Catalunya es varen construir més de 2.000 refugis d’aquestes característiques. Segons Bernils, a Figueres se’n construïren 15, inclòs el de la plaça del Gra, amb diferent capacitat i dimensions.

Disposa de dos accessos, construïts en ziza-zaga respecte de les sales principals. Aquestes configuren una L amb uns braços de 18,50 i 10,50.m. L’amplada de les galeries d’accés és de 1,50 m per 1,80 m d’alt, mentre que les sales tenen una amplada de 2 m per 2,30 m d’alt. Cadascuna d’aquestes disposava de latrines, amb el seu corresponent desguàs i forat de ventilació. També tenien forats de ventilació les sales. Les dues habitacions que es troben com a final de l’ala oest del refugi, podrien correspondre a la infermeria.