2. Museu de l’Empordà

Museus

El Museu de l’Empordà conserva una de les col·leccions d’art més destacades de la comarca. Creat l’any 1946, la història de les seves col·leccions es remunta a finals del segle XIX, a partir dels dipòsits del Museo del Prado i de les donacions i els llegats de personatges il·lustres empordanesos. L’any 1971 es construeix l’edifici actual, concebut com a museu d’arqueologia, història de l’art. Avui el Museu ofereix al públic una lectura històrica de les seves col·leccions i una obertura en matèria d’art contemporani. 

L’exposició permanent mostra les col·leccions d’arqueologia (aixovars funeraris, ceràmica ibèrica, àtica i itàlica), d’escultura medieval (Monestir de Sant Pere de Rodes), de pintura barroca (dipòsits del Museo del Prado: Ribera, Mengs, Mignard), de pintura i escultura dels segles XIX i XX (Sorolla, Casas, Mir, Nonell, Gargallo, Casanovas, Cuixart, Ponç, Sunyer, Tàpies) i d’art empordanès (Blanquet, Dalí, Reig, Vallès, Santos Torroella). 
Paral·lelament, el Museu de l’Empordà és una institució multidisciplinar, que organitza exposicions temporals i activitats dirigides a la conservació i difusió del patrimoni cultural local i comarcal, amb una especial dedicació a la experimentació i la reflexió de la creació artística contemporània.

Horaris

Dimarts a dissabte. De maig a octubre: 11:00h - 20:00h

Dimarts a dissabte. De novembre a abril: 11:00h-19:00h

Diumenges i festius: 11:00h-14:00h

Dilluns no festius i els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre, tancat.