Antic escorxador

Patrimoni

Construït de nova planta l’any 1904 per l’arquitecte Josep Azemar, està dotat d’una gran senzillesa i funcionalitat. Actualment és la seu de l'Oficina de Turisme de Figueres, situada a la plaça de l'Escorxador nº2. 

L'Escorxador Municipal fou bastit per suplir l'existent des de l'any 1846 al mateix lloc. És un edifici modernista de diferents cossos i volumetria que combina l'ús de materials tradicionals, com el maó i el ferro forjat, amb d'altres de moderns com el ferro colat a les columnes interiors que sostenen el teulat a dues aigües. És considerat l'obra clau de l'arquitecte Azemar.